Service menu right

Horizon 2020 | Onderzoek en Innovatie

Is uw bedrijf of kennisinstelling in internationaal verband bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie? Dan kan het Europese programma Horizon 2020 u ondersteuning bieden.

Met Horizon 2020 willen de Europese Commissie (EC) en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Zo kunnen zij het concurrentievermogen van Europa vergroten.

Het Horizon 2020 programma sluit aan bij de Europese doelen voor werkgelegenheid en groei (Europe 2020) en het bijbehorende vlaggenschip Innovation Union.

Iedereen kan meedoen aan Horizon 2020:

  • Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband
  • Individuele onderzoekers

Eerste kennismaking?

Kent u Horizon 2020 nog niet goed of wilt u inspiratie opdoen uit praktijkvoorbeelden? Op de pagina Eerste kennismaking vindt u informatie en inspirerende filmpjes.
 

Budget

Horizon 2020 heeft voor de periode 2014-2020 een totaalbudget van ongeveer € 80 miljard.

Er zijn subsidies beschikbaar voor projecten binnen 3 pijlers en 2 horizontale acties:

Budget per pijler

PijlersBudget (in mln.)
Maatschappelijke uitdagingen24.441
Industrieel leiderschap17.015
Wetenschap op topniveau (excellente kennisbasis)29.679

 

Budget per horizontale actie

Horizontale actiesBudget (in mln.)
Wetenschap met en voor de samenleving816
Excellentie verspreiden en participatie stimuleren462

 

Voorwaarden

Of uw innovatie of onderzoek binnen Horizon 2020 past hangt af van een aantal voorwaarden. Uw voorstel moet altijd passen binnen één van de pijlers of horizontale acties van Horizon 2020.

Daarnaast gelden er voor ieder onderdeel verschillende regels, die beschreven staan in het betreffende werkprogramma. De werkprogramma’s 2018-2020 staan online op de EC-website. Voor de meeste onderdelen vereist de EC dat meerdere organisaties samen een project uitvoeren.

Deelnemen

Horizon 2020 is een groot ambitieus programma met veel verschillenden onderdelen en mogelijkheden. Verdiep u al tijdens de voorbereiding van uw project in de spelregels van Horizon 2020.

Waarom deelnemen aan Horizon 2020?

Horizon 2020 biedt zowel kennisinstellingen, bedrijven als individuele wetenschappelijke onderzoekers de mogelijkheid op financiering van een innovatief project, het aantrekken of behouden van onderzoekers, het versterken van hun internationale netwerk en/of het opdoen van nieuwe kennis en expertise.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert en ondersteunt Nederlandse deelnemers aan Horizon 2020 als nationaal contactpunt voor dit programma.

Wilt u deelnemen aan Horizon 2020? De belangrijkste stappen zijn:

  1. Vind een geschikte oproep
  2. Ga op zoek naar buitenlandse partners
  3. Schrijf een projectvoorstel

Na uw voorstel

Heeft de Europese Commissie uw projectvoorstel geselecteerd? Dan volgen contractvoorbereidingen met de Europese Commissie en de samenwerkingspartners.
 

Team IRIS ondersteunt

Team IRIS van RVO.nl maakt u wegwijs binnen Horizon 2020 en vergroot zo uw kansen op een succesvolle deelname. Wij helpen u graag op weg.