Bio-economie in Horizon 2020

Meer artikelen
Horizon 2020 | Onderzoek en Innovatie

Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie in Horizon 2020.

Dit onderdeel van Horizon 2020 wil op een duurzame manier het beste uit onze biologische hulpbronnen halen.

Dit leidt tot een overgang naar een duurzame Europese bio-economie. Eén die de kloof tussen nieuwe technologieën en hun uitvoering overbrugt.

Voor wie

Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie kan deelnemen. De Europese Commissie verplicht vaak samenwerking met buitenlandse partners.

Onderwerpen

Het Bio-Economie programma heeft 3 hoofgroepen met deelonderwerpen:

 • Duurzame voedselzekerheid
  • Duurzame voedsel productiesystemen
  • Veilig voedsel, gezonde diëten en duurzame consumptie
  • Drijvende krachten achter wereldwijde voedselzekerheid
 • Blue Growth: ontsluiten van het potentieel van zeëen en oceanen
  • Duurzaam exploiteren van de diversiteit van het leven in de zee
  • Nieuwe offshore uitdagingen
  • Oceaan observatietechnologien en -systemen
  • Horizontale aspecten, sociaal-economische wetenschappen over 'Blue Growth'
 • Innovatieve, duurzame bio-economie voor iedereen
  • Duurzame land- en bosbouw
  • Duurzame en competitieve bio-based industrie
  • Horizontale aspecten, o.a. publiek-private samenwerking

CRP is een programma dat aansluit bij het laatste thema. Het programma financiert landbouwkundig onderzoek en congressen (lees meer).

Budget en indieningstermijn

Het budget voor de bio-economie uitdaging bedraagt ongeveer € 4 miljard voor de periode 2014 – 2020.

Verwante EU programma’s

In de pijler 'Leadership in enabling and industrial technologies' is biotechnologie één van de 6 sleuteltechnologiën (Key Enabling Technologies, KET).

Bekijk projectvoorbeelden van dit thema op de overzichtspagina met filmpjes.

Service menu right