Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet richt zich op de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Het kan daarbij gaan om de technische ontwikkeling van een nieuw product of proces of de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat.

Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

Met het Innovatiekrediet wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage leveren aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie.
De overheid vult met het Innovatiekrediet een gat op de kapitaalmarkt, waarbij innovatieve projecten niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd. In deze fase is er nog geen omzet en zijn ondernemers druk doende om iets werkend te krijgen

Budget

Budget verruimd

Per 11 mei 2018 is het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten met € 10 miljoen verhoogd naar € 30 miljoen. Het budget voor technische ontwikkelingsprojecten blijft ongewijzigd vastgesteld op € 40 miljoen.

In 2018 blijven de budgetten voor klinische en technische projecten gescheiden.

Stand van zaken 2018

Voor technische ontwikkelingsprojecten is nog ruim voldoende budget beschikbaar en kunt u nog een aanvraag indienen. Het is daarbij belangrijk dat u een aanvraag voor een Innovatiekrediet compleet indient. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de aanvragen namelijk in volgorde van compleetheid.

Ook met de verruiming met € 10 miljoen is het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten flink overvraagd. Wij verwachten dat met de reeds in 2018 ingediende aanvragen de budgetverruiming spoedig zal zijn uitgeput. Voor nieuwe aanvragen voor klinische ontwikkelingsprojecten adviseren wij u eerst om contact met RVO.nl op te nemen.

Maximaal krediet

Anders dan voorgaande jaren is het maximale krediet voor klinische ontwikkelingsprojecten per 1 januari 2018 € 5 miljoen (dit was € 10 miljoen). Het maximale krediet voor technische ontwikkelingsprojecten blijft gehandhaafd op € 10 miljoen.

Lees meer over de kredietpercentages Innovatiekrediet.

Voorwaarden

RVO.nl honoreert niet elke aanvraag voor een Innovatiekrediet. Uw project moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wet- en regelgeving

Innovatiekrediet in de praktijk

Andere ondernemers maken al succesvol gebruik van het Innovatiekrediet. Bekijk een vlog over Robin Radar Systems, die met het Innovatiekrediet een 3D-vogelradar heeft ontwikkeld, of bekijk hoe InnovatieKrediet Robot Care Systems helpt met het ontwikkelen van LEA in onderstaand filmpje. Of lees een van onze andere praktijkverhalen.

Service menu right