INTERREG 2014-2020

Wilt u de innovatiekracht van Europa met uw project versterken? Draagt dit bij aan een beter milieu? INTERREG biedt u als ondernemer, onderzoeker en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan duurzame projecten. Lees meer over de programma's en de ondersteuningsmogelijkheden.

INTERREG is voor:

  • overheden (Rijk, provincie, gemeente, waterschap)
  • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
  • bedrijven
  • ontwikkelingsmaatschappijen
  • non-profitinstellingen
  • private partijen zonder winstoogmerk

Voorwaarden

De voorwaarden, prioriteiten en de thema's vindt u op de afzonderlijke programmapagina's op deze site.

INTERREG In de praktijk

  • Andere ondernemers maken al succesvol gebruik van INTERREG-subsidies. Lees hun ervaringen en tips in de INTERREG-praktijkverhalen.

 

Service menu right