INTERREG North West Europe (NWE)

INTERREG North West Europe (NWE) is een transnationaal programma. Het richt zich op deelname van partijen uit 7 landen. Ook partijen uit Zwitserland (geen lid van de EU) kunnen meedoen.

In Nederland gaat het om de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg. Landen die bij INTERREG North West Europe horen:

 • gedeeltelijk: Nederland, Frankrijk, Duitsland
 • geheel: België, Luxemburg, Ierland, Zwitserland (zonder EU-financiering), Verenigd Koninkrijk

NWE is voor:

 • overheden (Rijk, provincie, gemeente, waterschap)
 • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
 • bedrijven
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen
Voor het indienen van een projectidee heeft u een consortium nodig met partners uit tenminste 3 landen.

Thema's en prioriteiten INTERREG NWE

 

De belangrijkste uitdagingen in de Noordwest-Europa regio zijn samengevat in drie thema’s:

 • Innovatie: centraal staat het versterken van de innovatiecapaciteit van het mkb.
 • Low Carbon: in alle sectoren van de samenleving moet de CO2-uitstoot omlaag. Dit kan door het promoten van duurzaam transport.
 • Resource & Materials Efficiency: het bevorderen van de circulaire economie en duurzame productiemethoden staat centraal.

Doe alvast inspiratie op in de databank van lopende projecten. Zo krijgt u een idee hoe projecten binnen dit programma eruitzien.

Budget

Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor INTERREG NWE 2014-2020 is € 396 miljoen.

 • 94% (€ 372 miljoen) is voor projecten.
 • 6% (€ 24 miljoen) is voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Een project binnen dit programma krijgt maximaal 60% financiering. Soms kunnen andere partijen helpen om de co-financiering rond te krijgen, zoals gemeenten, provincies of het Rijk.

 

Aanvragen

 • Het programma startte in het voorjaar van 2015. Vanaf dat moment werkt het programma met een cyclus van 2 open calls-for-proposals per jaar: steeds in het voorjaar (sluiting mei) en in het najaar (sluiting november). In elke call kunt u projectvoorstellen indienen voor elk van de 3 hoofdprioriteiten van het programma. Beslissingen volgen steeds uiterlijk 3 maanden na de sluiting van de call. Met ingang van de 5de call (2017), zijn de regels voor stap2 ontwikkeling van projecten aangepast. Na goedkeuring van een stap1 dient een stap2 (full proposal) voorstel uiterlijk na 6 maanden te worden ingediend. Nieuwe data en call-voorwaarden vindt u steeds op de programmawebsite NW Europe.
  Bekijk de planning en 2 stappenaanpak NWE
   
 • Alle (digitale) aanvraagformulieren en aanvraaginformatie vindt u op de Europese website van INTERREG North West Europe (NWE). Algemene aanvraaginformatie vindt u op Aanvraagproces INTERREG.
 • De Nederlandse contactpersonen helpen projectindieners met initiatieven in alle fasen van het programma, van globaal idee tot de definitieve indiening. Meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden vindt u op Ondersteuning INTERREG.

Meer weten?

Service menu right