Joint Technology Initiatives (JTI)

Meer artikelen
Joint Technology Initiatives (JTI)

Met Joint Technology Initiatives (JTI’s) stimuleren de Europese Commissie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samenwerkingsvormen van publieke en private partijen die een grensoverschrijdend onderzoeksprogramma uitvoeren.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert Joint Technology Initiatives uit in opdracht van het ministerie.

JTI’s worden opgezet op terreinen die voor Europa in economisch en politiek opzicht van strategisch belang zijn. In een JTI bundelen de EU, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en (soms) lidstaten de krachten. Ze committeren zich aan meerjarige samenwerking.

Industrie is initiatiefnemer

De industrie neemt het initiatief voor een JTI. De onderzoeksagenda is daardoor beter afgestemd op de kennisvraag van het bedrijfsleven. Een JTI ontwikkelt nieuwe kennis en technologie om uiteindelijk innovaties op de markt te kunnen brengen.

Financiering JTI

De Europese Commissie en soms ook nationale overheden financieren een JTI.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven als er nieuws is over de JTI's? Word lid van de RVO.nl-nieuwsbrief. In onze agenda vindt u evenementen over de JTI's.

 

Download:

Service menu right