LIFE

LIFE is een subsidieprogramma van de Europese Unie. Doel is om projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Ze moeten het beleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen.

Elke organisatie in de EU kan meedoen. Van grote en kleine bedrijven tot overheden en non-gouvernementele organisaties (ngo’s). U zoekt daarbij de samenwerking met andere partijen in Nederland of binnen de EU.

De EU ondersteunt graag goede projectideeën hiervoor. Met het subsidieprogramma LIFE krijgt u financiële steun. Voor de hele EU bedroeg het budget voor het Milieuprogramma € 79,2 miljoen en voor het Klimaatprogramma € 16 miljoen.

LIFE kent verschillende financieringsvormen. Traditionele projecten zijn het meest gebruikelijk. Die richten zich op klimaat en milieu.

  • U krijgt financiering voor uw projectidee van 50 tot 75%.
  • U ontwikkelt nieuwe kennis die u als bedrijf verder kunt commercialiseren.
  • Uw project krijgt internationale allure, omdat u er actief over communiceert.
  • Dankzij (internationale) samenwerking wisselt u kennis uit met interessante partijen.

Voorwaarden

Hoeveel kans maakt uw project? Besef dat u niet de enige bent die graag gebruikmaakt van LIFE. De slagingskans van uw project hangt dan ook af van de kwaliteit van uw aanvraag. Zorg dat uw aanvraag aan alle criteria voldoet en zo goed mogelijk scoort. Lees meer op de website van de EU..

Aanvragen

Indienen voor de nieuwe call? Stuur voor de deadline een aanvraagformulier via e-proposal in.

Bent u geïnteresseerd in LIFE? En denkt u kans te maken op een succesvolle inschrijving? Vraag hierover eerst advies aan. Al een concreet idee? Download het projectideeformulier op deze pagina en stuur het ons toe. Bekijk onze tips voor een goede projectaanvraag.

Subprogramma Klimaat

Veelbelovend projectidee rond klimaatverandering? Het LIFE-programma bestaat uit 2 subprogramma’s gericht op milieu en klimaat. Lees meer over het Subprogramma Klimaat.

Subprogramma Milieu

Projectideeën rond bijvoorbeeld hulpbronnengebruik, biodiversiteit of communicatie rond milieubeleid? Het LIFE-programma richt zich behalve op klimaat ook op milieu. Lees meer over het Subprogramma Milieu.

Aandachtspunten

Op welke punten kwamen voorgangers die ondersteuning vroegen van het LIFE-programma tekort? Voorkom dat u in bekende valkuilen trapt en leer van de belangrijkste aandachtspunten. Lees de aandachtspunten.

Service menu right