Metingen ammoniakuitstoot

Veehouderijen en agro-mkb-ondernemingen die in een samenwerkingsverband metingen naar ammoniakuitstoot willen doen, kwamen in 2013 en 2014 in aanmerking voor subsidie.

In de mest van dieren in de (intensieve) veehouderij zit veel ammoniak. Dit is schadelijk voor bijvoorbeeld de natuur en het grondwater. Veehouderijen mogen daarom niet meer dan een bepaalde hoeveelheid ammoniak uitstoten.

Nieuwe maatregelen voor stal, voer en management verminderen de uitstoot van ammoniak. Met de subsidie 'Metingen ammoniakuitstoot' ondersteunt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit veehouders om het welzijn van mens en dier te bevorderen.

Openstellingen

Service menu right