MIT-regeling Topsector Hightech Systemen & Materialen en ICT

Meer artikelen
MIT-regeling Topsector Hightech Systemen & Materialen

De topsector Hightech Systemen & Materialen omvat een aantal nauw met elkaar verweven maakindustrieën: de machine- en systeemindustrie, automotive, lucht- en ruimtevaart en materialen inclusief staal.

Nederland heeft met grote en kleinere bedrijven een sterke positie in specifieke (niche) markten van de hightech sector. Denk aan lithografie en medische apparaten. Die positie moet worden versterkt en uitgebouwd. Omdat de sector high tech nu al een sterke positie heeft en mogelijkheden om nog verder te groeien, is de sector door het kabinet aangewezen als topsector. Dit houdt in dat de overheid samen met bedrijven en de wetenschap gericht in de sector investeert.

Smart Industry

Nederland beschikt over een industrie van wereldklasse. Maar de wereld verandert snel en globalisering zet onverminderd door. Consumenten en afnemers verwachten steeds meer op maat gesneden oplossingen. Tegelijkertijd is er een technologische ontwikkeling die haar weerga niet kent: de vierde industriële revolutie; een verregaande digitalisering van de industrie. Hoge eisen worden gesteld aan bedrijven om zich steeds weer aan te passen aan deze economische realiteit om internationaal competitief te blijven. Daarvoor is in Nederland de Actieagenda Smart Industry opgesteld.

De actieagenda beschrijft ondermeer dat ICT een steeds grotere rol gaat spelen door alle topsectoren heen. Daardoor kan bijvoorbeeld ook massa-industrie in Nederland plaatsvinden. Ook bij mobiliteit zijn enorme veranderingen in aantocht in het kader van smart mobility / connecting cars en autonomous cars. Daarnaast kan 3D-printing een revolutie teweegbrengen daar het lokale en kleinschalige productie mogelijk maakt. Ook fotonica is een belangrijke ontwikkeling. Fotonische chips worden nu nog alleen in kleinere series geproduceerd. Naar verwachting zullen de toepassingsmogelijkheden toenemen en de stukprijs omlaag gaan. Allerlei apparatuur zal daardoor goedkoper, sneller, betrouwbaarder en energiezuiniger worden. Al deze ontwikkelingen zullen een steeds grotere rol spelen in de HTSM.

Doelstellingen MIT-regeling Topsector HTSM

Met de MIT-regeling Topsector Hightech Systemen & Materialen en ICT stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat mkb-ondernemers om binnen maakindustrieën samen te werken en te innoveren. Het doel is een verdubbeling van de export in 2020. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de MIT.

Topsector randvoorwaarden

De activiteiten moeten passen binnen één van de innovatiethema’s/roadmaps van de Topsector HTSM en doorsnijdend thema ICT. De Topsector HTSM heeft 17 innovatiethema’s/roadmaps gedefinieerd. Meer informatie over deze thema's kunt u vinden via de links in de kantlijn. Selecteer een onderwerp voor uitgebreide informatie over wat de topsector daar wil bereiken.
Onderaan deze pagina vindt u bij de download als bijlage een nadere uitwerking van deze thema’s voor de MIT.
 

Meer informatie

Service menu right