Advies aan TKI’s

De regelgeving legt geen eisen op aan de samenwerkingsovereenkomst. Er zijn wel een aantal richtlijnen voor wat er minimaal in zou moeten staan.

Een samenwerkingsovereenkomst bevat minimaal:

  • namen van de (minimaal 2) onafhankelijke partijen;
  • cash private bijdrage(n) in euro;
  • in natura private bijdrage(n) in euro;
  • verschuldigde en begunstigde;
  • datum van verschuldigdheid;
  • activiteiten (bijvoorbeeld door in het contract een bijlage op te nemen met het projectplan);
  • onderlinge taakverdeling tussen de partijen;
  • afspraken over de rechten op de resultaten van het project;
  • handtekening van tekeningsbevoegde van alle contractpartijen met datum van ondertekening.

Service menu right