Service menu right

TKI-toeslag 2013 inzetten

U kunt de TKI-toeslag 2013 inzetten voor samenwerkingsprojecten en voor verschillende innovatie-activiteiten.

De formulieren hiervoor vindt u op mijnrvo.

Samenwerkingsprojecten

De definitie van samenwerkingsproject vindt u op de pagina Definities. De subsidiabele kosten zijn gelijk aan de huidige regeling.
Afwijking ten opzichte van latere regelingen: voor de toeslag 2013 geldt dat een deel van het project privaat gefinancierd worden, in cash of in natura. Voor die private financiering gelden de volgende minimumpercentages:

 • voor industriële ontwikkeling moet de private financiering minimaal 50% bedragen;
 • voor experimentele ontwikkeling moet de private financiering minimaal 75% bedragen;
 • voor fundamenteel onderzoek moet de private financiering minimaal 15% bedragen.

Technische haalbaarheidsstudies

Het gaat hierbij om een studie als voorbereiding op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. U kunt de TKI-toeslag inzetten voor 50% van de kosten van mkb-ondernemers.

Innovatieadviesdiensten en innovatieondersteuningsdiensten voor mkb-ondernemers

Innovatieadviesdiensten omvatten:

 • managementconsulting;
 • technologische bijstand;
 • diensten inzake technologieoverdracht;
 • opleiding;
 • consultancy in verband met de verwerving, de bescherming en het verhandelen van intellectuele-eigendomsrechten en in verband met licentiëringsovereenkomsten;
 • consultancy in verband met het gebruik van normen.
Innovatieondersteuningsdiensten omvatten:
 • kantoorruimte;
 • databanken;
 • technische bibliotheken;
 • marktonderzoek;
 • laboratoriumgebruik;
 • diensten in verband met kwaliteitslabels;
 • testen en certificeren.
Voor innovatieadviesdiensten en innovatieondersteuningsdiensten kunt u TKI-toeslag inzetten voor 75% van de kosten, met een maximum van € 10.000 over een periode van 3 jaar.

Uitlenen van hooggekwalificeerd personeel aan mkb-ondernemers

Hooggekwalificeerd personeel: universitair geschoolde onderzoekers, ingenieurs, ontwerpers en marketingmanagers met een tertiaire opleiding en ten minste 5 jaar relevante beroepservaring. Doctoraatsopleidingen kunnen meetellen als relevante beroepservaring.
De gedetacheerde werknemers mogen geen andere werknemers vervangen, maar werken in een nieuw gecreëerde R&D-functie binnen de mkb-onderneming. Daarvóór waren zij minimaal 2 jaar in dienst bij de onderzoeksorganisatie of de grote onderneming die de werknemers detacheert.

Voor de kosten van het inlenen van hooggekwalificeerd personeel door mkb-ondernemers kan het TKI 50% van de kosten vergoeden uit de TKI-toeslag, voor maximaal 3 jaar. De kosten omvatten:
alle personeelskosten voor het inlenen en in dienst hebben van hooggekwalificeerd personeel, inclusief de kosten voor het inzetten van een wervings- en selectiebureau en een mobiliteitspremie voor de gedetacheerde werknemers.

Exploitatie van innovatieclusters

Innovatieclusters: groeperingen van onafhankelijke ondernemingen — innovatieve starters, kleine, middelgrote en grote ondernemingen, maar ook onderzoeksorganisaties — die in een bepaalde sector en regio actief zijn en die tot doel hebben innovatieve activiteiten te stimuleren door het bevorderen van intensieve kruisbestuiving, het delen van faciliteiten en de uitwisseling van kennis en deskundigheid, en door daadwerkelijk bij te dragen aan technologieoverdracht, netwerking en informatieverspreiding tussen de ondernemingen binnen het cluster.

Het TKI zelf kan geen innovatiecluster exploiteren. Het TKI kan wel de rechtspersoon die een cluster opereert, financieren uit de TKI-toeslag. Daarbij gelden onderstaande regels.

U kunt de TKI-toeslag inzetten voor maximaal 50% van de kosten van de exploitatie van innovatieclusters, gedurende maximaal 5 jaar. Personeelskosten en administratieve kosten (inclusief algemene kosten) zijn daarbij subsidiabel.

De kosten moeten betrekking hebben op:

 • het aansturen van het cluster ter bevordering van samenwerking, informatiedeling en het verschaffen of toeleiden van gespecialiseerde en op maat gesneden zakelijke ondersteuningsdiensten;
 • de marketing van het cluster om deelname van nieuwe ondernemingen of organisaties te vergroten en de zichtbaarheid te verhogen;
 • beheer van de faciliteiten van het cluster, en
 • de organisatie van opleidingsprogramma’s, workshops en conferenties ter ondersteuning van kennisdeling, netwerking en transnationale samenwerking.