Veelgestelde vragen PPS- en TKI-toeslag

Overzicht van veelgestelde vragen over de PPS- en TKI-regeling

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), welke zijn dat?

Op de site van de Belastingdienst kunt u opzoeken of een instelling de ANBI-status heeft, of had. Die status kan ook wijzigen, let erop welke einddatum is ingevuld.

Als een ANBI (een goededoelenorganisatie) cash financiert, geldt deze dan als de private partij in een samenwerking?

Nee. Een ANBI is geen ondernemer. Voor een project met ANBI-financiering waar het TKI ook toeslag wil inzetten, moet er dus naast de ANBI wel minimaal 1 ondernemer zijn die samen met de onderzoeksorganisatie het R&D-project opzet en mee-uitvoert.

Hoe waardeert een bedrijf de inzet in natura voor de TKI-toeslag over 2014-2017 of de PPS-toeslag?

  • Gaat er toeslag naar het bedrijf? Dan moet het bedrijf de in-natura inzet berekenen volgens de kostensystematiek uit het EZ-kaderbesluit.
  • Gaat er GEEN toeslag naar het bedrijf? Dan mag het bedrijf de in-natura inzet berekenen volgens de eigen kostenberekeningssystematiek, òf volgens de kostensystematiek uit het EZ-kaderbesluit.
  • Gaat het om het aantonen van de eerste € 20.000 in-natura inzet voor de grondslag? De inzet in natura van het bedrijf moet dan blijken uit het samenwerkingscontract met de onderzoeksorganisatie.

Hoe waardeert een bedrijf de inzet in natura bij de inzet van TKI-toeslag over 2013?

Volgens de kostensystematiek uit het EZ-kaderbesluit.

Zijn accountantskosten subsidiabel?

Nee, accountantskosten zijn niet subsidiabel.

Kan ik TKI- of PPS-toeslag inzetten in een TKI-relevante onderzoeksopdracht?

Nee, dat kan niet.

Heeft RVO.nl afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de btw-positie van TKI’s?

Nee, we hebben geen afspraken gemaakt. Dat kan ook niet: de lokale belastinginspecteur bepaalt de btw-status van een TKI.

Een aantal algemene principes heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat begin 2013 besproken met het Ministerie van Financiën:

  • In zijn algemeenheid wordt een TKI voor het zuivere penvoerderschap niet in de btw betrokken. Dit is ook het geval wanneer de TKI namens deelnemende ondernemers opdrachten aan kennisinstellingen verstrekt.
  • Het TKI fungeert als doorgeefluik; de TKI-toeslag wordt aangewend voor onderzoek dat door derden wordt verricht.  Dat houdt dan in dat in die situatie de TKI-toeslag wordt ontvangen zonder dat er btw verschuldigd is.
  • Een TKI is wel btw verschuldigd als zij zelf belaste prestaties verricht. In dit kader gaat het dan vooral om dienstverlening, meestal in de vorm van onderzoek, dat door de TKI zelf tegen vergoeding wordt verricht. Als de TKI-toeslag een vergoeding is voor een dergelijke prestatie, is hierover ook btw verschuldigd. Voor zover de TKI voor haar eigen prestaties btw verschuldigd is, kan zij eventueel aan derden verschuldigde btw als voorbelasting in aftrek brengen.
  • Als een TKI deels penvoerder is en deels andere prestaties verricht, is een deel van de activiteiten niet belast en een ander deel wel. De status heeft dan ook gevolgen voor de aftrek van voorbelasting.

NB: Aan bovenstaande kunt u geen rechten ontlenen. Om duidelijkheid te verkrijgen over de btw-status adviseren wij contact op te nemen met de bevoegde inspecteur van de Belastingdienst. De uitkomsten van het overleg met de Belastingdienst zijn bindend.

Service menu right