Regeling schoolfruit en -groente

De Regeling schoolfruit en -groente stimuleert onder meer de groente- en fruitconsumptie bij kinderen. Door deze regeling krijgen basisschoolleerlingen 20 weken lang gratis 3 stuks groente of fruit per week. Erkende leveranciers krijgen een vergoeding voor de levering van het fruit en de groente op de scholen.

Met deze regeling wil de Europese Unie gezonde voedingsgewoontes bij kinderen stimuleren en zo de afzet van fruit en groente op de lange termijn bevorderen.

Budget

Voor schooljaar 2018-2019 is ongeveer € 6,78 miljoen beschikbaar voor de Regeling schoolfruit en -groente. Melden zich meer scholen aan dan het budget toelaat? Dan bepalen we door loting welke basisscholen in aanmerking komen voor de regeling.

De subsidie bedraagt 23 eurocent per portie.

Erkenning aanvragen leveranciers

Leveranciers van fruit en groente hebben een erkenning van ons nodig om in aanmerking te komen voor subsidie. Voor het schooljaar 2018-2019 kunt u geen erkenning meer aanvragen. Dat kon van 1 juni 2018 tot en met 17 juni 2018. Maximaal 8 leveranciers krijgen een erkenning. Zijn er meer dan 8 leveranciers aangemeld en voldoen die ook allemaal aan de voorwaarden voor een erkenning? Dan gaan wij loten.

Op de pagina Schoolfruit en -groente op mijn.rvo.nl leest u meer over de voorwaarden waaraan u als leverancier moet voldoen en wat er na uw aanvraag gebeurt.

Eisen schoolfruit en -groente

Het schoolfruit en de -groente moeten voldoen aan bepaalde eisen. De producten:

 • zijn van kwaliteitsklasse I;
 • zijn vers en onbewerkt;
 • zijn geschikt voor directe consumptie;
 • hebben geen toegevoegde suiker, toegevoegde kunstmatige zoetstoffen, toegevoegd vet en toegevoegd zout;
 • bestaan uit minimaal 10% groenten;
 • bestaan maximaal 20% uit hetzelfde fruit;
 • wegen gemiddeld 80 gram per portie of bij levering van drie porties fruit of groente per week minimaal 240 gram per week.

Inschrijven basisscholen

Basisscholen konden zich van 3 september tot en met 14 september 2018 voor de regeling inschrijven via de website www.euschoolfruit.nl. Het steunpunt EU-schoolfruit handelt de aanmeldingen van de basisscholen af. U hoort dus van het steunpunt of uw school in aanmerking komt voor schoolfruit.

Voorwaarden

Wilt u als basisschool schoolfruit en -groente  ontvangen? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U wijst een medewerker aan die de verspreiding van gratis fruit en groente coördineert.
 • U slaat de geleverde producten zodanig op dat de kwaliteit behouden blijft.
 • U deelt de geleverde producten uit op school aan alle deelnemende kinderen.
 • Tijdens het schooljaar doet u mee met aanvullende activiteiten voor de deelnemende kinderen. Het gaat om activiteiten die gezonde eetgewoonten bevorderen, de kennis over de productie van landbouwproducten vergroten of de kinderen in contact brengen met landbouwbedrijven.
 • U neemt educatief materiaal af van het Steunpunt Smaaklessen en EU-Schoolfruit.
 • U hangt een Europese Schoolfruit en -groenteposter op of u vermeldt op uw website duidelijk dat u deelneemt aan de schoolregeling. Op de poster en/of website moet de EU-vlag te zien zijn. Ook zet u erbij dat de Europese Unie financieel bijdraagt aan deze regeling.
 • U gaat akkoord met het ontvangen van een digitale nieuwsbrief.
 • U werkt mee aan controles op grond van deze regeling.
 • U neemt deel aan monitoring en evaluaties.

Procedure en levering

Wij wijzen de scholen toe aan de leveranciers. Uitgangspunt is dat elke leverancier aan minimaal 300 scholen landelijk fruit en groente kan leveren. Afhankelijk van het aantal deelnemende scholen en de capaciteit per erkende leverancier wijzen wij de scholen toe. Wij nemen contact met u op over de aanvraag van subsidie.

Erkende leveranciers maken afspraken met de toegewezen scholen over de afleverdata, soort producten en de hoeveelheid en leggen dit vast in een overeenkomst.

Leverweken

De leveranciers bezorgen het schoolfruit en de -groente op de scholen in 3 perioden tussen 12 november 2018 en 20 april 2019 (20 leverweken):

 • Periode 1 (2018): week 46 tot en met 51 (6 weken)
 • Periode 2 (2019): week 2 tot en met 9 (7 weken levering, 1 week vakantie)
 • Periode 3 (2019): week 10 tot en met 16 (7 weken)

Evaluatie schooljaar 2017-2018

Benieuwd hoe scholen, kinderen en ouders het Schoolfruit en -groenteprogramma in het schooljaar 2017-2018 hebben ervaren? Lees dan het evaluatierapport.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Schoolfruit en -groente? Meldt u zich dan aan voor de RSS nieuwsvoorziening van RVO.nl. Hoe doet u dat?

Bekijk ook de rss tips.

Wet- en regelgeving

Bekijk de voorwaarden in de wet- en regelgeving van de Regeling schoolfruit, -groente en -melk 2018 (pdf).

U vindt de verordeningen over steun voor de verstrekking van groente, fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen op de website van EUR-lex:

Meer weten?

Leveranciers kunnen bij ons terecht voor vragen: schoolregelingen@rvo.nl.

Scholen mailen hun vragen aan het Steunpunt EU-Schoolfruit: euschoolfruit@wur.nl.

Service menu right