SBIR innovatie in opdracht

Heeft u als overheid een maatschappelijk probleem waarvoor u creatieve oplossingen van ondernemers zoekt? Lanceer een SBIR oproep voor deze uitdaging. Ziet u als ondernemer een uitdaging waar u een oplossing op kunt geven? Reageer dan op de oproep.

Via de competitie SBIR daagt de overheid startende en gevestigde bedrijven uit om een maatschappelijk probleem te helpen oplossen. De overheid kan als launching customer optreden.
SBIR mobiliseert het ondernemerschap en de innovatiekracht van bedrijven voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Zo helpen innovaties die uit SBIR voortkomen de maatschappij vooruit.

SBIR werkt als een gefaseerde competitie, waarbij per fase telkens de ondernemingen met de beste plannen doorgaan. Lees meer over de werking van SBIR en over de beoordeling van de plannen.

Voordelen voor bedrijven en overheden

Voordeel voor bedrijven

Met SBIR is het mogelijk om – betaald door een overheid - R&D van je eigen onderneming verder te brengen. Dat maakt SBIR vooral ook interessant voor kleine, innovatieve ondernemers (inclusief start-ups). Wie alle fasen succesvol doorloopt, krijgt mogelijk de overheid als klant.

SBIR staat voor Small Business Innovation Research. Maar SBIR-oproepen zijn toegankelijk voor alle bedrijven, klein of groot, zolang zij afkomstig zijn uit de EU. SBIR houdt rekening met kleinere ondernemingen door de korte doorlooptijden en fasering van de projecten.

Voordeel voor overheden

SBIR is relevant voor ministeries, uitvoeringsorganisaties en decentrale overheden zoals waterschappen, provincies en gemeenten. Ook zorg- en onderwijsinstellingen kunnen als aanbestedende dienst optreden. SBIR biedt hen de kans externe marktpartijen in te zetten om oplossingen te vinden voor overheidsuitdagingen. Bedrijven zijn creatief, snel, flexibel en kunnen kennis omzetten in een concreet product of een concrete dienst.  

De SBIR-aanpak verkleint de risico’s: de overheid betaalt alleen voor de beste projecten, en heeft als sturende klant veel invloed op het eindresultaat. Dit maakt de SBIR anders dan een subsidie of financiering, waarbij het stimuleren van innovatie meer het hoofddoel is.

Lees meer over de voordelen van SBIR voor bedrijven en voor de overheden.

RVO.nl ondersteunt overheden en bedrijven

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt overheidsdiensten die hun vraagstuk via een SBIR-oproep willen oplossen. We adviseren over de mogelijkheden en kunnen ook het hele SBIR-proces voor u organiseren. Hierbij bieden we ondersteuning op maat.

Vervolgens informeren wij het bedrijfsleven, via onze website, social media, nieuwsbrief en door het organiseren van informatiebijeenkomsten. Bedrijven die producten en diensten ontwikkelen binnen SBIR krijgen gerichte ondersteuning, zodat er werkende oplossingen komen die de markt op kunnen.

Budget

Elke SBIR-oproep heeft zijn eigen budget.

Openstaande oproepen

Voor de SBIR oproep Artificiële intelligentie voor de publieke diensten kunt u een offerte indienen van 10 april tot en met 3 juni 2019, 13:00 uur.

Overzicht gepubliceerde oproepen

Wilt u weten welke oproepen in het verleden zijn gepubliceerd? Bekijk op de overzichtspagina de oproepen die fase 1 gepasseerd zijn op onderwerp.

Goedgekeurde projecten

Wilt u weten welke projecten per jaar zijn goedgekeurd? Bekijk dan het projectenoverzicht. U kunt onder meer filteren op locatie, sector en jaar.

Op de interactieve kaart vindt u een overzicht van de projecten.

Service menu right