Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

Bent u een woningcorporatie of andere verhuurder van een of meer huurwoningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt? En wilt u de energieprestatie van uw bestaande huurwoningen verbeteren? Vraag dan de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) aan.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft met de STEP een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling komt voort uit het Energieakkoord.

Budget

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt een totaalbedrag van € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar.

Stand van zaken

Aantal aanvragen tot 1 mei 2018

 aantal aanvragenaantal verleende woningenverleend subsidiebudgetaantal vastgestelde woningenvastgesteld subsidiebudget
totaal3.55290.477326.863.40014.80852.361.900
waarvan woningcorporaties2.93186.490310.278.80013.93848.749.400
waarvan overige verhuurders6213.98716.584.6008703.612.500

 

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2018. Dat doet u via mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig. RVO.nl behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst.

Vaststelling en uitbetaling

24 maanden na de beschikkingsdatum stellen wij de subsidie definitief vast op basis van de gegevens in EP online. Wij attenderen corporaties en particuliere verhuurders op de vaststelling. Dat doen we ongeveer 2 maanden voordat de termijn van 24 maanden afloopt. Een medewerker van RVO.nl neemt hierover per e-mail contact met u op. Na de vaststelling door RVO.nl is het subsidiebedrag definitief.

Vanaf januari 2018 wordt begonnen met het uitbetalen van de eerste vastgestelde subsidiebedragen. U ontvangt voorafgaand aan de betaling een betaalbrief met het bedrag, het rekeningnummer waarop zal worden uitbetaald en overige relevante informatie.

Wijzigingen in de regeling

Per 1 januari 2017 is voor woningcorporaties het maximale aanvraagbedrag van €7,5 miljoen per aanvrager komen te vervallen. Voor particuliere verhuurders geldt een maximaal aanvraagbedrag van €10 miljoen per aanvrager.

Overzicht aantal aanvragen

Hier vindt u een overzicht van alle aanvragen ingediend door woningcorporaties en andere verhuurders.

Inspiratie opdoen?

Andere verhuurders/woningcorporaties maken al succesvol gebruik van STEP. Lees hun ervaringen en tips in de STEP Praktijkverhalen.

Op de hoogte blijven

Service menu right