Subsidie energiebesparing eigen huis voor VvE

Gaat u als Vereniging van Eigenaren (VvE) voor uw gebouw en appartement(en) maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. VvE’s kunnen nog gebruik maken van de regeling tot en met 31 december 2019. Let op, er is geen subsidie meer voor particulieren!

Een VvE kan subsidie aanvragen voor (1 keer per vereniging):

  • Energieadvies (door een gecertificeerde energieprestatieadviseur) óf
  • Energieadvies met procesbegeleiding óf
  • MJOP met Energieadvies eventueel met procesbegeleiding.

Daarnaast mag u als vereniging subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen, eventueel met aanvullende maatregelen, of een zeer energiezuinig pakket. Deze subsidie moet u per gebouw aanvragen.

Subsidie energiebesparing eigen huis VvE

Budget

Stand van zaken  -  14 januari 2019

Voor Verenigingen van Eigenaren is het totaalbudget € 12 miljoen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw en € 2 miljoen voor MJOP, energieadvies en procesbegeleiding.

Subsidiebudget voor VvE's

 Beschikbaar budgetAantal aanvragers
Subsidie aangevraagd
 Aantal verstrektSubsidie verstrekt
Energiebesparende maatregelen
€ 12.000.000255€ 6.674.920 220€ 4.032.871
Energieadvies, MJOP en procesbegeleiding
€ 2.000.000111€ 268.288 86
€ 158.625

Aanvragen

Of u nu advies aanvraagt, of een aanvraag doet voor energiebesparende maatregelen, u kunt uw aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Daar vindt u meer informatie over het aanvraagproces.

Bereken uw subsidie

U kunt uw subsidie vooraf zelf berekenen. De berekening Subsidie energiebesparing eigen huis is ter informatie en geeft alleen een indicatie. Tip: Download de rekentool en sla deze eerst op op uw PC. De rekentool werkt niet op een IOS-platform (Apple).

Wet natuurbescherming

Bij sloop, nieuwbouw of werkzaamheden aan woningen en gebouwen moet u controleren of er geen beschermde soorten aanwezig zijn. Zoals vleermuizen, uilen, mussen, gierzwaluwen of planten. U moet hier rekening mee houden bij uw verbouwingsplannen.  Ga naar Wet natuurbescherming voor meer informatie.

Service menu right