Subsidie energiebesparing eigen huis voor VvE

Gaat u als Vereniging van Eigenaren (VvE) voor uw gebouw en appartement(en) maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. VvE’s kunnen nog gebruik maken van de regeling tot en met 2018.

Geen subsidie meer voor particulieren

Voor particuliere woningeigenaren heeft RVO.nl geen subsidieregeling. Zij kunnen voor financiering kijken op de Energiesubsidiewijzer of bij het Nationaal Energiebespaarfonds.

Budget VvE

Stand van zaken  - 3 september 2018

Voor Verenigingen van Eigenaren is het totaalbudget € 12 miljoen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw en € 2 miljoen voor MJOP, energieadvies en procesbegeleiding. 

 Aantal aanvragers
Subsidie aangevraagd
 Beschikbaar subsidiebudget
Subsidie verstrekt
Energiebesparende maatregelen
185€ 5.501.743
€ 12.000.000
€ 3.260.756
Energieadvies, MJOP en procesbegeleiding
67€ 151.328
€ 2.000.000
€ 96.501

Aanvragen

Of u nu advies aanvraagt, of een aanvraag doet voor energiebesparende maatregelen, u kunt uw aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Daar vindt u meer informatie over het aanvraagproces.

Bereken uw subsidie

U kunt uw subsidie vooraf zelf berekenen. De berekening Subsidie energiebesparing eigen huis is ter informatie en geeft alleen een indicatie.

Tip: Download de rekentool en sla deze eerst op op uw PC. De rekentool werkt niet op een IOS-platform (Apple).

Wet natuurbescherming

Bij sloop, nieuwbouw of werkzaamheden aan woningen en gebouwen moet u controleren of er geen beschermde soorten aanwezig zijn. Zoals vleermuizen, uilen, mussen, gierzwaluwen of planten. U moet hier rekening mee houden bij uw verbouwingsplannen.

> Wet natuurbescherming

Service menu right