Subsidie vaccinatie salmonella

Heeft u legvermeerderingsdieren of leghennen die zijn gevaccineerd tegen Salmonella Enteritidis of Salmonella Typhimurium? Dan kon u in 2018 subsidie krijgen voor de kosten van de aanschaf van deze dieren.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

De Europese Unie heeft besloten om verschillende epidemiologische dierziekten en zoönosen, zoals salmonella, gemeenschappelijk te bestrijden. Het doel van dit plan is om het percentage besmette eindproducten te verminderen. Elk jaar wordt hiervoor een programma van maatregelen opgesteld en ingediend bij de Europese Commissie. Pluimveehouders die tegen salmonella gevaccineerde legvermeerderingsdieren of leghennen hebben aangekocht, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Hoeveel krijgt u

De hoogte van de subsidie hangt af van het toegepaste soort vaccin. Er zijn 2 soorten vaccins die verschillen in prijs en werking. Pluimveehouders kunnen kiezen tussen een duurder en breder werkend vaccin (tegen Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium), of een goedkoper en beperkter werkend vaccin (tegen Salmonella Enteritidis).

Dit zijn de subsidiebedragen:

  • € 0,09 per dier dat tegen Salmonella Enteritidis gevaccineerd is, of
  • € 0,15 per dier dat tegen Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium gevaccineerd is.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de Subsidie vaccinatie salmonella gelden in 2018 de volgende voorwaarden:

  • U bent de houder van de gevaccineerde legvermeerderingsdieren of leghennen.
  • De aangekochte en gevaccineerde dieren zijn geplaatst bij een vermeerderings- of leghennenbedrijf in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2018.
  • De plaatsing van de aangekochte dieren is geregistreerd in het KIP-systeem in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2018.
  • De aankoop van de gevaccineerde dieren moet gefactureerd zijn in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2018.
  • Gevaccineerd pluimvee dat vóór 1 januari 2018 is aangeschaft en op, of na 1 januari 2018 is geplaatst bij een pluimveehouder, komt ook voor subsidie in aanmerking.
  • De vaccins zijn geregistreerd in Nederland en moeten worden toegediend volgens de vaccinatieschema’s uit de handelsvergunning van het vaccin (zie Wet Dieren, artikel 2.19, eerste lid).
  • Als de dieren in een andere EU-lidstaat zijn gevaccineerd en in Nederland in productie zijn gekomen, mag u geen subsidie aanvragen of hebben aangevraagd in de andere EU-lidstaat.

Vaccinatie in een andere EU-lidstaat dan Nederland

Heeft u legvermeerderingsdieren of leghennen die in een andere EU-lidstaat zijn gevaccineerd en die in Nederland in productie zijn gekomen? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen. U verklaart in de aanvraag dat u géén subsidie voor de aankoop van vaccindoses heeft aangevraagd in het land waar de dieren zijn gevaccineerd, of dat nog gaat doen.

Aanvragen

De regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen. Wilt u weten wat er gebeurt na uw aanvraag? Dat leest u op de pagina Subsidie vaccinatie salmonella 2018.

Service menu right