Subsidieregeling Cyberweerbaarheid

Het Digital Trust Centre verstrekt in 2018 via de regeling Cyberweerbaarheid subsidie aan groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren die op cybersecurity-terrein willen samenwerken, in hun keten, regio of sector.

De inschrijving voor de subsidieregeling 2018 is inmiddels gesloten.

De regeling biedt cyberweerbaarheidsnetwerken de mogelijkheid om aan de slag te gaan met het vergroten van de cyberweerbaarheid van ondernemingen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s.

Ook ondernemingen die actief zijn in vitale sectoren, mogen onderdeel zijn van het netwerk. Deze ondernemingen vormen weliswaar niet de doelgroep van deze subsidieregeling, maar met hun kennis en expertise kunnen zij de slagingskans van het netwerk vergroten.

Budget

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelde in 2018 € 1.000.000 beschikbaar. De maximale ondersteuning per project is € 200.000.

Samenwerkingsvormen

Er zijn 2 mogelijke vormen van samenwerking:

 1. Meerdere ondernemingen stellen gezamenlijk een cyberweerbaarheidsplan op en een penvoerder vraagt vervolgens namens de individuele bedrijven een subsidie aan. De penvoerder is 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband.
  Het samenwerkingsverband bestaat in dit geval uit minimaal 2 en maximaal 8 deelnemers en heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemingen die niet actief zijn in de vitale sectoren.
 2. Ook een verband met een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting) dat tot doel heeft de behartiging van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, kan een subsidieaanvraag indienen. De stichting is dan ontvanger van de subsidie.
Infographic subsidierelaties regeling Cyberweerbaarheid

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden.

  Aanvragen

  U kon aanvragen van 16 april 2018 tot en met 31 mei 2018 17.00 via mijn.rvo.nl.
  Een onafhankelijke adviescommissie heeft 6 voorstellen geselecteerd die in aanmerking komen voor de subsidieregeling 2018 van het DTC. Lees meer op de website van het DTC.

  Zodra er informatie beschikbaar is over de subsidieregeling 2019 publiceren we dat op deze pagina.

  Documenten informatiebijeenkomst

  Op 3 april 2018 vond een informatiebijeenkomst plaats over de regeling. U vindt hieronder de uitwerking van de vraag- en antwoordsessie en de presentaties.

  Service menu right