Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Budget

Voor 2018 is een budget van 23 miljoen euro beschikbaar.

Doet u een aanvraag, zorg dan dat u uw aanvraag in ieder geval tijdig indient: u vraagt de subsidie uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de verwijdering van het asbestdak aan. De indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is opgenomen op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Let op: Dakbeschot of andere asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Voorwaarden

Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden kunnen subsidie aanvragen. Bekijk de voorwaarden voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Aanvragen

Subsidie aanvragen is mogelijk per 4 januari 2016 tot 31 december 2019 17.00 uur. U vraagt de subsidie aan via mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

Veelgestelde vragen

Vragen over Subsidieregeling verwijderen asbestdaken? Bekijk de Veelgestelde vragen.

Achtergrond

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht. Daardoor komen er asbestvezels vrij in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Dit verbod betekent dat eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

Ook is het af te raden om zonnepanelen op asbestdaken te plaatsen. Ze moeten namelijk uiteindelijk samen met het asbestdak verwijderd worden. Dit zorgt voor extra kosten.

Service menu right