Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie

Meer artikelen

Voor innovaties die duurzaam en economische groei aan elkaar koppelen, komt u in aanmerking voor subsidies energie-innovatie. Deze subsidies zijn een onderdeel van de Topsector Energie.

De Topsector Energie biedt jaarlijks ruim 130 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Hiermee versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

Wanneer kunt u welke subsidie van de Topsector Energie aanvragen in 2017?

U vindt hieronder de verwachte subsidies energie-innovatie vanuit de Topsector Energie in 2017.

ProjectProgrammalijn


Sluiting*
2017
17.00 uur


Subsidie-
plafond

(€ mln)

Topsector overstijgend

 

  
DEI-project t/m 25 april20 miljoen
DEI-project tweede tender t/m 24 okt20,33 miljoen

Hernieuwbare energieproject

Eerst-komt-eerst-maalt**

t/m 31 maart 2018

50 miljoen

 

t/m 17 oktober

1,0 miljoen

Systeemintegratiestudies

Eerst-komt-eerst-maalt**

t/m 3 oktober

0,5 miljoen

Bio-energie

 

  

BBEG
innovatieproject

  • Chemisch katalytische conversietechnologie
  • Biotechnologische conversietechnologie
t/m 19 september2,9 miljoen
 
  • Groen gas vergisting
  • Groen gas vergassing
t/m 19 september1,05 miljoen

Gas

   
Waterstof t/m 7 november0,75 miljoen
CCUS                 t/m 31 oktober1,0 miljoen

Gebouwde omgeving

   
Urban Energy-project

Zonnestroom-technologieën (PV)

t/m 12 september

3,985 miljoen

 

Warmte en koude installaties

t/m 12 september

2,94 miljoen

 

Multifunctionele bouwdelen

t/m 12 september

2,31 miljoen

 

Flexibele energieinfrastructuur

t/m 12 september

2,78 miljoen

 

Energieregel-systemen en - diensten

t/m 12 september

3,92 miljoen

Energie en industrie

   
Joint industry project t/m 30 mei6,25 miljoen
Early adopterprojectEerst-komt-eerst-maalt**t/m 3 oktober0,3 miljoen

Wind op zee

   

Systeemintegratie op de Noordzee

 t/m 23 mei1,0 miljoen
Wind op zee R&D project t/m 2 mei4,7 miljoen

Zon

   
ERA-NET energiecall SOLAR-ERA.NET t/m 20 juni1,0 miljoen

* LET OP: Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, zal afgewezen worden. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!
**Eerst-komt-eerst-maalt - Budgetoverzicht (in € peildatum 1  april 2017 o.v.v. publicatie Staatscourant)

Projectidee toetsen

Is het zinvol een subsidieaanvraag voor uw energie-innovatie in te dienen? Toets eerst uw projectidee bij RVO.nl met het projectideeformulier. U krijgt dan zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie of aanbeveling van TKI of RVO.nl op uw projectidee.

LET OP:  Projectideeën die binnenkomen in de periode van 3 weken voor sluiting van een regeling worden niet meer in behandeling genomen.  Dit in verband met de afhandeltijd van uw idee en het eventueel daadwerkelijk indienen van een aanvraag.


De Topsector Energie regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZ-subsidies. Het type projecten dat wordt ondersteund, zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie. Een korte beschrijving van de subsidiemogelijkheden vindt u op de pagina's:

Service menu right