Biobased Economy, en Groen Gas: Innovatieprojecten

Onderzoekt u mogelijkheden om fossiele grondstoffen te vervangen door biomassa? Of wilt u een pilotproject uitvoeren om kunststoffen chemisch te recyclen? Ondernemers en kennisinstellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Het doel is het stimuleren van energie-innovaties.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Uw project richt zich hoofdzakelijk op de omzetting van biomassa via chemische- of biotechnologische processen. Uw proces leidt tot eindproducten zoals biobrandstoffen, chemicaliën en/of materialen. Het proces kost minder energie dan de vergelijkbare fossiele route of leidt tot producten waarvan een belangrijk deel een energietoepassing heeft. Of uw project richt zich op de chemische recycling van fossiele of biobased kunststoffen naar monomeren of chemische grondstoffen.

Uw project mag zich richten op laboratoriumonderzoek en procesontwikkeling. De ontwikkeling van een niet-commercieel prototype komt ook in aanmerking.

Projecten die niet in aanmerking komen voor programmalijnen 1 en 2 van de subsidie BBEGR zijn:
  • projecten gericht op de teelt van biomassa
  • projecten gericht op de raffinage van aquatische biomassa
  • projecten die primair zijn gericht op de productie van warmte, elektriciteit en/of groen gas (gas dat geschikt is voor invoeding in het Nederlandse aardgasnet). Deze projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie onder Hernieuwbare Energie.

Openstelling en Budget

Op dit moment is het niet mogelijk om een BBEGR subsidie-aanvraag in te dienen. De periode om subsidie aan te vragen liep van 2 juli tot en met 18 september 2018, 17:00 uur. De datum van de volgende openstelling BBEGR is nog niet bekend.

Project

 
Subsidieplafond

2018

Biobased Economy, Groen Gas en
Recycling innovatieprojecten

1. Thermochemische- en Chemisch katalytische conversietechnologie
2. Biotechnologische conversietechnologie

€ 3,1 miljoen
 3. Chemische recycling van kunststoffen€ 3 miljoen

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Aanvragen

Biobased Economy, Groen Gas en recycling (BBEGR) is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling. 

LET OP: Dien uw aanvraag tijdig in! Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, wijst RVO.nl af. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder BBEGR? Ga dan naar mijn.rvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of aanvragen van de vaststelling.

Achtergrond

De subsidie BBEGR maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Service menu right