CO₂-reductie industrie - DEI+

Bent u een ondernemer en of eindgebruiker die investeert in innovatieve CO2-reducerende maatregelen in de industrie, alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? U komt dan in aanmerking komen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Deze regeling is gesloten op 4 juni 2019 om 17:00 uur.

Het DEI+thema CO2-reductie industrie ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies richting 2030. Een pilotproject betreft een proefproject waarin innovatieve CO2-reducerende maatregelen worden getest in omgevingen die representatief zijn voor de praktijk.

Er zijn binnen CO2-reductie 4 onderdelen waarop u kunt focussen: Recycling en hergebruik van afval, Infrastructuur, CC(U)S – Carbon Capture, Utilisation and Storage en overige CO2-reducerende maatregelen.

De uitgebreide voorwaarden verschillen per onderdeel. U vindt daarover alles in de handleiding DEI+.

Budget

Subsidiebudget DEI+ CO2-reductie industrie

Programmalijn
Peildatum
Budget
Verleend
In behandeling
Beschikbaar
CO2-reductie industrie27-5-2019

€ 23.740.000

0
€ 8.089.592     

€ 15.650.408          

Recycling en hergebruik van afval

Recycling van afval betreft nuttige toepassingen waardoor afvalstoffen opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen of stoffen. Hierin mogen die nieuwe producten zowel het oorspronkelijke als een ander doel hebben.

De bewerking van organisch afval komt ook in aanmerking voor deze regeling, maar energieterugwinning en het opwerken van materialen tot brandstof of opvulmateriaal zijn uitgesloten.

Hergebruik draait om producten of componenten die geen afvalstoffen zijn en van daaruit opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld. Het moet gaan om recycling en hergebruik van afval dat door andere ondernemingen geproduceerd is.

Infrastructuur

Bij infrastructuur gaat het om energie-infrastructuur met betrekking tot:

  • Elektriciteit in steungebieden
  • Gas in steungebieden
  • CO2 in steungebiedeoverige infrastructuur

CCUS - alleen pilotprojecten

Om te komen tot een tijdige en kostenefficiënte verduurzaming, lijkt CCS in de energie-intensieve industrie een noodzakelijke overbruggingstechnologie. Op de korte tot middellange termijn verwachten we dat CCUS een belangrijke rol gaat spelen in de verduurzaming van de energie-intensieve industrie door de afgevangen CO2 naast opslaan ook her te gebruiken.

Binnen dit thema kunnen technieken binnen de hele CC(U)S keten in aanmerking komen. De regeling onderscheidt de volgende onderdelen van de keten:

  • Afvang
  • Transport
  • Hergebruik
  • Opslag

Van belang voor voor deze projecten is dat deze een aanmerkelijke verbetering van kosten, efficiency en betrouwbaarheid van producten en diensten voor CC(U)S mogelijk maken.

Wat mag u niet doen binnen dit onderdeel

  • projecten die zich richten op tijdelijke opslag of permanente opslag van CO2 op land
  • installaties die enkel de productie van elektriciteit of warmte uit fossiele brandstoffen als doel hebben

Overige CO₂-reducerende maatregelen

Hieronder vallen andere CO2-reducerende maatregelen die niet vallen onder de bovengenoemde onderdelen en die niet gaan over energie-efficiëntie of hernieuwbare energieopwekking. Wanneer de gedemonstreerde innovatie het niveau van milieubescherming van de ondernemer zelf verhoogt, kan die voor dit onderdeel een aanvraag doen.

Service menu right