Geo-energie

Bent u bezig met winning of opslag van duurzame energie zoals geothermie of niet-fossiele energieopslag? Houdt u daarbij rekening met risico's, veiligheid, integriteit en het maatschappelijk draagvlak? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Doel van de regeling is het kostenefficiënt, veilig en robuust realiseren van geothermie en het ontwikkelen van de mogelijkheden voor niet-fossiele energieopslag. Denk aan nieuwe betaalbare concepten, componenten en producten voor winning van duurzame energie uit de diepe ondergrond of opslag van duurzame energie in de diepe ondergrond.

Belangrijke aspecten zijn het minimaliseren van risico’s, het vergroten van de veiligheid en integriteit van het gebruik van de diepe ondergrond, en maatschappelijk draagvlak.

Budget

Subsidiebudget Geo-energie

TenderSubsidieplafond
Geo-energie projecten

€ 1 miljoen

Aanvragen

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt geen aanvraag doen.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder Geo-energie? Ga dan naar mijn.rvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of aanvragen van de vaststelling.

Service menu right