Joint Industry Project JIP

Houdt u zich in samenwerkingsverband bezig met het verduurzaming van het industriële energiesysteem? En richt u zich daarbij op nieuw toegepast R&D onderzoek. De subsidie Joint Industry Project (JIP) ondersteunt projecten van ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen.

Een eigen substantiële inhoudelijke en financiële bijdrage van uw samenwerkingsverband is ook nodig bij deze regeling.

De subsidie Early Adopter Projecten (EAP) is in 2018 vervallen. Kleine projecten zijn daarom nu ook welkom in de JIP tender. Aanvragen voor subsidie van projecten tot € 50.000 hebben een voordeel bij de rangschikking. Maximaal € 250.000 subsidie zal eerst over projecten worden verdeeld waarvoor maximaal € 50.000 subsidie is aangevraagd.

Budget

Project
Subsidieplafond

2018

Joint industry projects JIP

€ 5,75 miljoen

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Aanvragen

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Ga naar Mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

LET OP: Dien uw aanvraag tijdig in! Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, wijst RVO.nl af. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Achtergrond

De subsidie Joint Industry Project JIP maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Meer weten?

Service menu right