Maatschappelijk Verantwoord Innoveren MVI-Energie

Bent u bezig met technische energie-innovaties die ook vragen om maatschappelijke vernieuwingen? Werkt u aan complexe, multidisciplinaire vraagstukken binnen de energietransitie, met een sterke maatschappelijke component? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen hiervoor de subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie (MVI Energie) aanvragen.

Energie-innovatieprocessen worden vanaf de start vaak niet direct verbonden met mens, samenleving en de natuurlijke omgeving. Dat terwijl die verbinding belangrijk is voor een duurzaam, bestendig resultaat. Innovaties die zijn ontwikkeld in verbinding met mens, samenleving en omgeving hebben een grotere kans op slagen. Het is dan ook belangrijk om reeds in je ontwerpeisen de juiste uitdagingen mee te nemen.

De MVI Energie tender stimuleert daarom experimentele kennisontwikkeling als integraal antwoord op onderzoeksonderwerpen met gestapelde uitdagingen, geformuleerd door de TKI’s. Het doel is om in de praktijk met betrokken partijen uit te vinden en te leren hoe je tijdig en goed de verbinding realiseert en zo de slagingskans van energie-innovatieprojecten vergroot. MVI Energie plaatst energie-innovaties in een bredere context en koppelt ze aan een bredere maatschappelijke opgave.

Budget

Project
Subsidieplafond 2018
MVI Energie project
1 miljoen

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Aanvragen

U kunt de subsidie MVI Energie van 2 juli tot 16 oktober 2018, 17.00 uur aanvragen via mijn.rvo.nl. Ook om uw aanvraag alvast voor te bereiden vindt u hier de benodigde formulieren. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig. U vindt daar alle aanvraaginformatie en formulieren.

* LET OP: Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, zal afgewezen worden. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder MVI-Energie? Ga dan naar mijn.rvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of aanvragen van de vaststelling.

Achtergrond

De subsidie MVI-Energie maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks ruim 100 miljoen euro subsidie aan onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Meer weten?

Service menu right