Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - MVI-Energie

Bent u bezig met technische energie-innovaties die ook vragen om maatschappelijke vernieuwingen? Werkt u aan ingewikkelde vraagstukken binnen de energietransitie, vanuit meerdere invalshoeken? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen hiervoor de subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie (MVI Energie) aanvragen. Zo wordt de kans op slagen van energie-innovaties vergroot.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

De subsidie MVI-Energie maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks ruim € 100 miljoen subsidie aan onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties.

 

Budget

Project

Subsidieplafond 2018

MVI-Energie-project
€ 1 miljoen

Voorwaarden

Wat voor projecten kwamen in aanmerking voor subsidie en wat waren de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Aanvragen

Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder MVI-Energie? Op mijn.rvo.nl kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen of een vaststelling aanvragen.

Achtergrond

De MVI-Energie-tender stimuleert experimentele kennisontwikkeling als integraal antwoord op onderzoeksonderwerpen met gestapelde uitdagingen. De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) stelden deze op. Het doel is om in de praktijk met betrokken partijen uit te vinden en te leren hoe u tijdig en goed de verbinding realiseert en zo de slagingskans van energie-innovatieprojecten vergroot. MVI-Energie plaatst energie-innovaties in een bredere context en koppelt ze aan een bredere maatschappelijke opgave.


Energie-innovatieprocessen worden vanaf de start vaak niet direct verbonden met mens, samenleving en de natuurlijke omgeving. Dat terwijl die verbinding belangrijk is voor een duurzaam, bestendig resultaat. Innovaties die zijn ontwikkeld in verbinding met mens, samenleving en omgeving hebben een grotere kans op slagen. Het is dan ook belangrijk om al in uw ontwerpeisen de juiste uitdagingen mee te nemen.

Downloads:

Service menu right