Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - MVI-Energie

Van 2 juli tot en met 16 oktober was het mogelijk om Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie (MVI-Energie) aan te vragen voor technische energie-innovaties. Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die werken aan complexe, multidisciplinaire vraagstukken binnen de energietransitie met een sterk maatschappelijk component, konden deze subsidie aanvragen.

De subsidie MVI-Energie maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks ruim € 100 miljoen subsidie aan onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties.

 

Budget

Project

Subsidieplafond 2018

MVI-Energie-project
€ 1 miljoen

Voorwaarden

Wat voor projecten kwamen in aanmerking voor subsidie en wat waren de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Aanvragen

De subsidieregeling MVI-Energie is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder MVI-Energie? Op mijn.rvo.nl kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen of een vaststelling aanvragen.

Achtergrond

De MVI-Energie-tender stimuleert daarom experimentele kennisontwikkeling als integraal antwoord op onderzoeksonderwerpen met gestapelde uitdagingen. De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) stelden deze op. Het doel is om in de praktijk met betrokken partijen uit te vinden en te leren hoe u tijdig en goed de verbinding realiseert en zo de slagingskans van energie-innovatieprojecten vergroot. MVI-Energie plaatst energie-innovaties in een bredere context en koppelt ze aan een bredere maatschappelijke opgave.


Energie-innovatieprocessen worden vanaf de start vaak niet direct verbonden met mens, samenleving en de natuurlijke omgeving. Dat terwijl die verbinding belangrijk is voor een duurzaam, bestendig resultaat. Innovaties die zijn ontwikkeld in verbinding met mens, samenleving en omgeving hebben een grotere kans op slagen. Het is dan ook belangrijk om al in uw ontwerpeisen de juiste uitdagingen mee te nemen.

Service menu right