Subsidie Waterstof pilotregeling

Werkt u als ondernemer samen in een pilotproject met waterstof als energiedrager? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Waterstof. Waterstof draagt bij aan een klimaatneutraal energiesysteem.

De Subsidie Waterstof pilot-regeling is permanent gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Als uw waterstof project bijdraagt aan het flexibilisering van het energiesysteem zou uw pilot mogelijk in de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie - DEI+ kunnen vallen. Deze koolstofvrije energiedrager biedt meerwaarde in de industrie, verkeer en vervoer, gebouwde omgeving en in de energiesector.

Uw innovatieve pilotproject met waterstof als energiedrager komt in aanmerking voor de subsidie als:

  • het zorgt voor lagere kosten, betere efficiency én betrouwbare producten, methoden en diensten;
  • u de innovatie op kunt schalen én het een robuuste business case heeft.

In een pilotproject test u een innovatie in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder werkelijke omstandigheden. De voorbereiding ervan komt in aanmerking voor subsidie. De activiteiten moeten wel gelden als experimentele ontwikkeling. Anders kunt u terecht bij de Subsidieregeling Topsector Energiestudies.

De subsidieregeling Waterstof maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

Budget

Subsidiebudget Waterstof pilotregeling

Project

Subsidieplafond 2018

 

Subsidieregeling Waterstof Pilotregeling*€ 3,88 miljoen*

  *Eerst-komt-eerst-maalt
*De subsidie is maximaal € 1.000.000.*Het project (pilot) moet afgerond zijn voor 31 december 2018 òf binnen 1 jaar na de startdatum als elke partner minder dan € 125.000 subsidie aanvraagt.*De projecten worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het budget op is.

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Aanvragen

Waterstof kan bijdragen aan de overgang naar een klimaatneutraal energiesysteem. Deze koolstofvrije energiedrager kan bijvoorbeeld meerwaarde bieden in de industrie, verkeer en vervoer en in de energiesector. Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen konden hiervoor gebruik maken van de subsidieregeling Waterstof.

De subsidieregeling Waterstof pilotregeling is gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen voordat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie doet. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder subsidie Waterstof? Ga dan naar mijn.rvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of aanvragen van de vaststelling.

Downloads:

Service menu right