Subsidie Waterstof - tender

Werkt u als ondernemer samen aan waterstof als energiedrager? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Waterstof. Waterstof draagt bij aan een klimaatneutraal energiesysteem. Deze koolstofvrije energiedrager biedt meerwaarde in de industrie, verkeer en vervoer, scheepsvaart, gebouwde omgeving en in de energiesector.

De subsidieregeling Waterstof maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

Uw innovatieve project met waterstof als energiedrager komt in aanmerking voor de subsidie als:

  • het zorgt voor lagere kosten, betere efficiency én betrouwbare producten, methoden en diensten
  • u de innovatie op kunt schalen én het een robuuste business case heeft

Budget

Project
Subsidieplafond

2018

Subsidieregeling Waterstof - tender open 10 okt t/m 6 nov, 17.00€ 2,2 miljoen

De subsidie is maximaal € 500.000.

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Aanvragen

U kunt de subsidie Waterstof van 10 oktober tot en met 6 november 17.00 uur aanvragen via mijn.rvo.nl. Ook om uw aanvraag alvast voor te bereiden vindt u hier de benodigde formulieren. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig. U vindt daar alle aanvraaginformatie en formulieren.

Let op: Dien uw aanvraag tijdig in! Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van de regeling niet compleet is, wijst RVO.nl af. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder subsidie Waterstof? Ga dan naar mijnrvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of aanvragen van de vaststelling.

Service menu right