Subsidie Waterstof - tender

Werkt u als ondernemer samen aan waterstof als energiedrager? Maak gebruik van de subsidieregeling Waterstof. Waterstof draagt bij aan een klimaatneutraal energiesysteem. Deze koolstofvrije energiedrager biedt meerwaarde in de industrie, verkeer en vervoer, scheepsvaart, gebouwde omgeving en in de energiesector.

De subsidieregeling Waterstof maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

Uw innovatieve project met waterstof als energiedrager komt in aanmerking voor de subsidie als:

  • het zorgt voor lagere kosten, betere efficiency én betrouwbare producten, methoden en diensten
  • u de innovatie op kunt schalen én het een robuuste business case heeft

Budget

Project
Subsidieplafond

2018

Subsidieregeling Waterstof - tender open van 10 okt 9:00 uur t/m 6 nov, 17:00 uur€ 2,2 miljoen

De subsidie is maximaal € 500.000.

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Aanvragen

De subsidieregeling Waterstof is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van de vaststelling.

 

Projectidee toetsen

 

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Service menu right