Service menu right

Subsidiespelregels ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries. De algemene subsidiespelregels verschillen per ministerie.

Subsidies die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt, dienen te passen in haar beleid. Denkt u bijvoorbeeld aan subsidies die gericht zijn op:

  • het bevorderen van de democratische rechtsstaat;
  • het decentraal bestuur;
  • het management en personeelsbeleid van openbare diensten;
  • het bouwen, wonen en de woonomgeving.

Welke subsidiespelregels gelden voor het ministerie van BZK?

Voor subsidies die wij in opdracht van het ministerie van BZK uitvoeren, gelden de volgende algemene spelregels:

Specifieke spelregels per subsidie

Een uitgebreid subsidieoverzicht staat onder Subsidies en financiering. Per subsidie vindt u de daarvoor geldende subsidiespelregels.