Service menu right

Subsidiespelregels ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries. De algemene subsidiespelregels verschillen per ministerie.

Subsidies die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verstrekt, dienen te passen in haar beleid. Denkt u bijvoorbeeld aan subsidies die gericht zijn op:

  • infrastructuur;
  • milieubeheer;
  • luchtvaart en luchtverkeer;
  • ruimtelijke ordening.

Welke subsidiespelregels gelden voor het ministerie van IenW?

Voor subsidies die wij in opdracht van het ministerie van IenW uitvoeren, gelden de volgende algemene spelregels:

Specifieke spelregels per subsidie

Een uitgebreid subsidieoverzicht staat onder Subsidies en financiering. Per subsidie vindt u de daarvoor geldende subsidiespelregels.