Service menu right

Subsidiespelregels ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries. De algemene subsidiespelregels verschillen per ministerie.

Subsidies die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verstrekt, dienen te passen in haar beleid. Denkt u bijvoorbeeld aan subsidies die gericht zijn op het beleid inzake:

  • werkgelegenheid en arbeidsmarkt;
  • arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden;
  • inkomens;
  • sociale zekerheid.

Welke subsidiespelregels gelden voor het ministerie van SZW?

Voor subsidies die wij in opdracht van het ministerie van SZW uitvoeren, gelden de volgende algemene spelregels:

Specifieke spelregels per subsidie

Een uitgebreid subsidieoverzicht staat onder Subsidies en financiering. Per subsidie vindt u de daarvoor geldende subsidiespelregels.