Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders

Wilt u als verhuurder of woningcorporatie huisvesting realiseren voor vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning)? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie met de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders. Het kan gaan om nieuwbouw, of kantoren of andere gebouwen zonder woonfunctie die u hebt verbouwd tot woonvoorziening.

Let op!

U kon tot 31 december 2018 een voornemen om te investeren in een woonvoorziening voor de TRSHV indienen. Per 1 januari 2019 is de aanmelding gesloten. U kunt dus geen voorgenomen investering meer aanmelden. U kunt nu alleen tot maximaal 2 jaar na aanmelding een subsidieaanvraag indienen.

Budget

Er is € 87,5 miljoen subsidie beschikbaar. Per vergunninghouder kunt u € 6.250,- aan subsidie aanvragen - met een maximum van € 15 miljoen per verhuurder per jaar.

Subsidiebudget en verstrekte subsidie 1 juli 2019

De onderstaande tabel geeft aan hoeveel budget er gereserveerd is en hoeveel subsidie er al is verstrekt.

Overzicht subsidiebudget

Budget gereserveerd

Subsidie verstrekt

€ 23.318.750€ 3.512.500

Voorwaarden

Wilt u subsidie aanvragen? Bekijk dan eerst of u aan onze voorwaarden voldoet.

Aanvragen

De regeling is open van 1 februari 2016 tot 1 januari 2021. De regeling heeft een looptijd van 5 jaar en geldt voor huisvesting die na 30 november 2015 is gerealiseerd.

U kunt uw voornemen tot investeren in de woonvoorziening aanmelden tot uiterlijk 31 december 2018. U moet dan wel voldoen aan al onze voorwaarden. Na de aanmelding van uw investering ontvangt u een verklaring van budgetreservering.

U kunt tot maximaal 2 jaar daarna een subsidieaanvraag indienen. Een aanvraag heeft betrekking op één woonvoorziening. U kunt meerdere aanvragen indienen.

Een aanvraag indienen doet u via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig. Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket.

Wilt u nog wat meer weten over het aanvragen, ga dan naar ons Stappenplan aanvraagproces.

Service menu right