Tip: Gebruik andermans scheidingskennis!

Laat u inspireren door onze kennisnetwerken. Ze versnellen de ontwikkeling en implementatie van duurzame technologieën en milieu verantwoord ondernemen.

Een thema uit de voorstudies is bijvoorbeeld kringloopsluiting. Scheiding van de producten en grondstoffen is daarbij belangrijk. Iets voor uw routekaart?

Scheidingstechnologie, wat houdt dat in?
Jan Koning is voorzitter van NL GUTS (Netherlands Group of Users of Technologies for Separation). Hij vertelt: "Scheidingstechnologie wordt breed toegepast en staat aan de basis van talloze producten als koffie, benzine en melk. De technologie zorgt voor besparing in grondstoffen en energieverbruik en speelt een belangrijke rol bij het beheersen en beperken van emissies en afvalstromen. Innovaties in deze technologie kunnen industriële processen substantieel efficiënter maken en helpen bij het ontwikkelen van een biobased economy."

Waar richt het netwerk zich op?
"We hebben onze toegevoegde waarde voor de klassieke procesindustrie inmiddels bewezen. Sinds een aantal jaar verschuift het accent naar bijvoorbeeld biorefineries, afvalstroomvalorisatie en life sciences. Nieuwe scheidingstechnologieën zijn onmisbaar voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk en het vergroten van de concurrentiekracht van bestaande en toekomstige procesindustrieën. Ons netwerk kan een cruciale rol spelen bij het toetsen en verbreden van nieuwe technologische toepassingen. Ook werken we aan procestechnologische scans, die bedrijven helpen het verbeterpotentieel te ontdekken en de juiste expertise aan te boren."

Hoe kan NL GUTS een routekaart ondersteunen?
"Bij het opstellen van routekaarten wordt ongetwijfeld aandacht besteed aan de vele scheidingstappen binnen de productieprocessen. De meeste scheidingtechnologieën vallen binnen één van de vijf thema's van NL GUTS:

  • destillatie
  • membranen
  • kristallisatie
  • affiniteit scheidingen
  • centrifugale scheidingen

Die thema's komen in onze bijeenkomsten (vijf per jaar) aan bod. Daarnaast hebben we een bijeenkomst met een vrij thema. NL GUTS richt zich op verbeterde en nieuwe scheidingtechnologieën die het labstadium min of meer ontgroeid zijn. Bijwonen van NL GUTS-bijeenkomsten met presentaties van leveranciers en van kennisinstituten levert voor onze leden inzicht op over de toepasbaarheid van zo'n technologie. Dit wordt ondersteund door het testen van bepaalde technologieën op praktijkstromen in samenwerking met het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) voor het praktische begrip. Zo ontstaat inzicht van het potentieel van scheidingtechnologieën voor routekaarten."

Meer informatie over NL GUTS?
Het netwerk kent circa 26 toonaangevende bedrijven in de procesindustrie, waaronder chemie, agrofood en life sciences. Leden zijn de gebruikers ofwel de eigenaars van de productie-installaties. Wilt u weten of NL GUTS iets voor uw routekaart en sector kan betekenen? Kijkt u dan op www.nlguts.nl.

Andere kennis nodig?
Ga naar kennisnetwerken.

Service menu right