Urban Energy

Onderzoekt of ontwikkelt u producten en diensten voor duurzame energie in de gebouwde omgeving? Zoals energieopwekking, energiebesparing of een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen hier subsidie voor aanvragen.

Deze regeling opent op 1 april 2019 9:00 uur en sluit op 10 september 2019 om 17:00 uur. Inhoudelijke informatie en voorwaarden waaraan een project moet voldoen staan in de download 'Programmalijnen Urban Energy 2019' op deze pagina. Inhoudelijke informatie en voorwaarden waaraan een project moet voldoen staan in de download 'Programmalijnen Urban Energy 2019' op deze pagina.

Urban Energy in 2019

Op 1 april 2019 opent Urban Energy. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2018:

  • Programmalijn 0 ging over aardgasloze wijken, woningen en gebouwen. Deze is verwijderd. Voortaan stimuleert de nieuwe DEI+regeling innovaties op dit gebied. Alle bijbehorende bepalingen vervallen. Daarnaast is de weging van de rangschikkingscriteria anders. Bijdrage aan de doelstellingen: 35, slaagkans in de Nederlandse markt en maatschappij: 20, innovatie 15 en kwaliteit van het project 30.
  • Voor de programmalijnen 1 t/m 5 zijn de inhoudelijke beschrijvingen aangepast. Wij adviseren u voor indiening deze nogmaals goed te lezen en te controleren of u project hieraan voldoet.
  • De beschikbare subsidieplafonds voor programmalijn 2 en 3 en voor de programmalijn 4 en 5 zijn samengevoegd tot een totaalbudget.

Budget

Subsidiebudget programmalijnen Urban Energy

ProgrammalijnSubsidieplafond 2019
PL1: Zonne-energie€ 4,0 miljoen (PL1)
PL2: Duurzame installatie voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat€ 2,3 miljoen (gezamelijk budget PL2 en PL3)
PL3: Fysieke integratie                   (gezamelijk budget PL2 en PL3)
PL4: Flexibele energie-infrastructuur€ 4,0 milljoen (gezamenlijk budget PL4 en PL5)
PL5: Energieregelsystemen en -diensten voor en van spelers op de energiemarkt                   (gezamenlijk budget PL4 en PL5)

Aanvragen

U kunt de subsidie Urban Energy van 1 april 9:00 uur tot 10 september 2019 17:00 uur aanvragen.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee vooraf toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder Urban Energy? Op mijn.rvo.nl kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen, of een vaststelling aanvragen.

Service menu right