Verblijfsvergunning voor buitenlandse start-ups

Meer artikelen
startende ondernemer

Nederland is van oudsher een land van ondernemers. Ondernemers zijn de motor van onze economie. Ze zijn een bron van vernieuwing en nieuwe banen. Zo leveren ze een belangrijke bijdrage aan economische groei.

De toelatingsregeling start-ups geeft ambitieuze starters uit het buitenland de kans om een tijdelijke verblijfsvergunning in Nederland aan te vragen. Met een verblijfsvergunning als 'start-up' krijgen ambitieuze starters een jaar de tijd om in Nederland een innovatieve onderneming te starten. Een voorwaarde is dat de startende ondernemer samenwerkt met een betrouwbare begeleider (facilitator) in Nederland (lees meer over de voorwaarden).

Start-ups worden in Nederland volop ondersteund bij het uitgroeien tot succesvolle ondernemingen. Dat is goed voor de ondernemer, maar ook voor de werkgelegenheid en de economie. Zie verder onder Actieplan Ambitieus ondernemerschap.

Hoe werkt de regeling voor buitenlandse start-ups?

De regeling is bedoeld voor ambitieuze startende ondernemers van buiten de Europese Unie. De verblijfsvergunning is maximaal één jaar geldig. In dat jaar krijgt de startende ondernemer de gelegenheid om een onderneming te starten op basis van een innovatief product of innovatieve dienst, onder begeleiding van een ervaren facilitator.

Na een jaar kan de startende ondernemer zijn vergunning verlengen op grond van de regeling voor zelfstandig ondernemers. Hierbij moet de startende ondernemer voldoen aan de normale voorwaarden die horen bij de zelfstandigenregeling. Voor een overzicht van de voorwaarden die hierbij horen, kijk op de website van de IND. Het verlengen van de verblijfsvergunning op grond van de start-upregeling is niet mogelijk.

Infographic Verblijfsvergunning startups

Service menu right