Verduurzaming veehouderij UDV

Vaak zijn er belemmeringen die verduurzaming van de veehouderij in de weg staan. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt ondernemers of organisaties die projecten uitvoeren of plannen opstellen om deze belemmeringen weg te nemen.

De overheid en de veehouderijbranche hebben met maatschappelijke organisaties 15 ambities opgesteld voor een volledig duurzame veehouderij in Nederland in 2023. Deze ambities staan in de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV). Wilt u een verbeterplan opstellen of een project uitvoeren dat aansluit bij de UDV? Dan kunt u daarvoor subsidie ontvangen.

Service menu right