Service menu right

Vroegefasefinanciering (VFF)

Met een lening uit de Vroegefasefinanciering (VFF) onderzoeken starters en mkb-ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat uw idee van de planfase in de startfase komt.

De lening en de hierop berekende rente betaalt u terug. De rente bedraagt 4,85% (per 1 augustus 2019). Het EU-referentierentepercentage is variabel en wordt door de Europese Commissie bepaald.

Zowel starters als gevestigde bedrijven profiteren van de Vroegefasefinanciering. VFF richt zich op 3 doelgroepen:

  • mkb-ondernemers (klein en middelgroot)
  • innovatieve starters (≤ 5 jaar)
  • academische/HBO/TO2 starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een universiteit, een hogeschool, een academisch ziekenhuis)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen STW) voeren deze regeling uit. RVO.nl verzorgt de uitvoering voor mkb-ondernemers en innovatieve starters. TTW voert de regeling uit voor academische, HBO en TO2 (Toegepast Onderzoek Organisaties) innovatieve starters.

Budget

Voor de periode 1 januari t/m 31 december 2019 bedraagt het budget voor mkb-ondernemers en innovatieve starters € 8 miljoen. Voor academische, HBO- en TO2-starters is via de NWO/TTW een separaat budget van € 2,4 miljoen beschikbaar.

Voorwaarden

Er gelden verschillende voorwaarden om gebruik te maken van Vroegefasefinanciering. 3 belangrijke voorwaarden zijn:

  • U stelt een businessplan op waaruit blijkt dat u substantieel gaat groeien.
  • U stelt een vernieuwingsplan of vroegefaseplan op dat zich richt op de voorwaardelijke eisen die de investeerder stelt.
  • U heeft een intentieverklaring van een toekomstige investeerder die het vervolg van uw vroege-/vernieuwingsfasetraject gaat financieren op basis van de validatie van de door hem voorwaardelijk gestelde eisen. Dit moet gaan om ten minste hetzelfde bedrag dat u van de overheid krijgt.
Lees meer over de voorwaarden van Vroegefasefinanciering.

Quickscan

Overweegt u Vroegefasefinanciering (VFF) aan te vragen? Dan raden wij u aan om eerst met de Quickscan Vroegefasefinanciering uw plan kort toe te lichten. Op basis daarvan maakt een van onze adviseurs een eerste inschatting van uw kansen op een succesvolle aanvraag.

Aanvragen

Een aanvraag indienen kan van 1 januari tot en met 31 december, 17.00 uur.

Bij de beoordeling van aanvragen voor mkb-ondernemers en innovatieve starters is de adviescommissie VFF betrokken. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Onze beslistermijn is maximaal 13 weken. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Bij elke aanvraag beoordelen wij individueel of die aan de eisen voldoet. Als dat zo is, en er is nog budget beschikbaar, ontvangt u de gevraagde geldlening.
Bent u een academische, HBO of TO2 starter? Dan dient u uw aanvraag digitaal in bij TTW.
Wilt u een inschatting van uw kansen op een succesvolle aanvraag? Vul dan de quickscan in. U vindt deze op de pagina Voorwaarden.
 

Vroegefasefinanciering in de praktijk

"Investeerders en klanten willen logischerwijs eerst zien of je product werkt, voor ze er geld insteken. Dat is in ons geval lastig, omdat alleen al het maken van een demoversie een hoop geld kost. Gelukkig konden we bij RVO.nl terecht voor een VFF."

Aan het woord is Ben Medendorp, CFO van Laser Precision Solutions (LPS). De Amsterdamse startup ontwikkelde een manier om het probleem van gladde spoorrails te detecteren én op te lossen. Lees hoe hij de VFF inzette voor zijn innovatie.

Benieuwd naar andere goedgekeurde projecten? Bekijk dan het projectenoverzicht. U kunt onder meer filteren op locatie, sector en jaar.