Wind op zee R&D

Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling met als doel de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen daarvoor de subsidie Wind op zee R&D krijgen. Deze regeling steunt projecten zonder demonstratiemogelijkheden.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt subsidie aanvragen van 1 april 09:00 uur tot 7 mei 2019 17:00 uur.

De activiteiten waarmee het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinstellingen aan de slag gaan om innovaties, nieuwe technieken en werkmethodes te ontwikkelen, zijn ondergebracht in drie programmalijnen:

  1. Kostenreductie en optimalisatie (veilig en betaalbaar opschalen)
  2. Integratie in het energiesysteem (waaronder opslag en conversie)
  3. Integratie in de omgeving (ecologie en multi-use)

 

Budget

Subsidiebudget Wind op zee R&D

Project
Subsidieplafond 2019

Wind op Zee R&D project

€ 4,5 miljoen

Aanvragen

U kunt de subsidie Wind op zee R&D van 1 april 09:00 uur tot 7 mei 2019, 17:00 uur aanvragen via mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder Topsector Energiestudies Industrie? Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

Downloads:

Service menu right