1. Betalingsrechten

  Als agrarisch ondernemer met betalingsrechten vraagt u van 1 maart tot en met 15 mei in de Gecombineerde opgave uitbetaling aan van uw betalingsrechten. Ook de...

 2. Betalingsrechten 2018

  U kon in 2018 met de Gecombineerde opgave uitbetaling aanvragen van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie. Jonge en startende...

 3. Vergroeningseisen 2018

  Vraagt u uitbetaling van betalingsrechten aan? Dan kunt u bij uitbetaling ook een vergroeningsbetaling krijgen. Dit is een extra betaling per hectare, als u voldoet aan de...

 4. Overmacht directe betalingen GLB

  U kunt als agrarisch ondernemer uitbetaling aanvragen van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers of graasdierpremie. Dit zijn de directe...

 5. Betalingsrechten: controle en uitbetaling

  Heeft u uitbetaling van betalingsrechten of andere subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aangevraagd? Tijdens en na uw aanvraag voeren we verschillende...

 6. Extra betaling jonge landbouwers

  Jonge landbouwers kunnen ook in 2019 een extra betaling krijgen, bovenop de basis- en vergroeningsbetaling. U kunt de extra betaling krijgen over maximaal 90 betalingsrechten en...

 7. Betalingsrechten overdragen

  Betalingsrechten geven recht op uitbetaling van subsidie aan agrarisch ondernemers. Deze rechten kunt u overdragen. Heeft u betalingsrechten, dan kunt u deze verhuren of verkopen...

Pagina's

Service menu right