1. Rol bevoegd gezag bij beoordeling EEP

    Energie-efficiëntieplan (EEP) / Rol bevoegd gezag bij beoordeling EEP

    Het bevoegd gezag (gemeentes of provincies) heeft bij vergunningverlening en -handhaving van 'niet-broeikasgasinrichtingen' te maken met het energiegebruik van bedrijven. Het...

  2. EZK Evenement: Partners in Energie-uitdagingen

    Betrokkenheid en energie kenmerkte het EZK-evenement Partners in Energie-uitdagingen op 31 januari 2019 in Barneveld. Vind hier de presentaties, foto's en het verslag van hét...

    Barneveld , 31 januari 2019 Aanmelding gesloten

Service menu right