1. Intensiveringsprogramma energieuitdagingen 2020

  IP2020 richt zich op de realisatie van méér wind op land, méér toepassingen voor hernieuwbare energie en méér energiebesparing bij bedrijven. IP2020 werkt samen met Ondernemend...

 2. Wetchecker energiebesparing

  Alle ondernemers hebben te maken met energiebesparingsverplichtingen. Met de Wetchecker energiebesparing checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming...

 3. Feiten en cijfers duurzame bedrijventerreinen

  In 2017 waren er in Nederland ruim 4.000 zogenaamde ‘werklocaties’: gebieden die ruimtelijke bestemd en geschikt zijn om te kunnen ondernemen. Naast bedrijventerreinen (86% van de...

 4. Addendum MEE

  Het Addendum Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (Addendum MEE) houdt in dat individuele MEE-bedrijven een aanvullende individuele verplichting zijn aangegaan...

 5. Rol bevoegd gezag bij beoordeling EEP

  Het bevoegd gezag (gemeentes of provincies) heeft bij vergunningverlening en -handhaving van 'niet-broeikasgasinrichtingen' te maken met het energiegebruik van bedrijven. Het...

Service menu right