Service menu right

 1. Verduurzaming veehouderij UDV

  Vaak zijn er belemmeringen die verduurzaming van de veehouderij in de weg staan. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt ondernemers of organisaties...

 2. Verduurzaming warmtevoorziening

  NEW Verduurzaming warmtevoorziening Nationaal Expertisencentrum Warmte Wilt u de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, de industrie, agrarische sector of in uw regio...

 3. Restwarmte

  Wilt u warmte die bij (industriële) processen overblijft duurzaam inzetten? Met de juiste maatregelen kunt u restwarmte gebruiken in andere productieprocessen. Of gebruik het als...

 4. Verduurzamen voor corporaties en verhuurders

  U biedt als corporatie of verhuurder betaalbare woningen aan mensen met een laag inkomen. Dat zijn belangrijke opgaves voor corporaties en verhuurders. Daarbij komt nog een...

 5. Publicaties warmte en koude

  Factsheets en rapporten Publicaties praktijkprestaties gebouwde omgeving Publicaties warmtetechnieken Tweede Kamer geïnformeerd over de warmtevisie Rapport Weg van Gas CBS; Het...

 6. Quickscan Duurzame Energie

  Met de Quickscan Duurzame Energie krijgt u een eerste advies over de mogelijkheden van duurzame energie voor uw onderneming. U krijgt ook inzicht in de terugverdientijden op basis...

 7. Stoom Tool

  Voor een schone en zuinige warmte- en koudevoorziening zijn volop mogelijkheden. Rvo.nl ontwikkelde onder andere de Stoom Tool, die kosten van stoomgeneratie en -transport...

 8. Warmtepomp

  Warmte uit lucht, bodem of (grond)water gebruiken om uw gebouw te verduurzamen? Met een warmtepomp gebruikt u een van deze bronnen om de ruimtes van het gebouw of het kraanwater...

 9. Industriële warmtepompen

  De industrie kan fors bijdragen aan de vermindering van CO₂ in de lucht door warmtepompen in te zetten en restwarmte te benutten. De warmte uit uw eigen productieproces is goed te...

Pagina's