Service menu right

 1. Risico's dekken voor aardwarmte 2020

  Investeert uw bedrijf in een aardwarmteproject? Met Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) verzekert u zich tegen de financiële risico's van een misboring. Heeft uw...

 2. ISDE: Stand van zaken budget

  Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)? Op deze pagina leest u de stand van zaken. Het subsidiebudget voor 2020...

 3. Verduurzaming warmtevoorziening

  NEW Verduurzaming warmtevoorziening Nationaal Expertisencentrum Warmte Wilt u de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, de industrie, agrarische sector of in uw regio...

 4. Restwarmte

  Wilt u warmte die bij (industriële) processen overblijft duurzaam inzetten? Met de juiste maatregelen kunt u restwarmte gebruiken in andere productieprocessen. Of gebruik het als...

 5. Oproep Blockchain Energie Rotterdam

  Bent u als ondernemer bezig met innovaties die gebruik maken van blockchaintoepassingen die een decentraal energienetwerk dichterbij brengen? De SBIR-oproep 'Blockchain Energie...

 6. Publicaties warmte en koude

  Factsheets en rapporten Publicaties praktijkprestaties gebouwde omgeving Publicaties warmtetechnieken Tweede Kamer geïnformeerd over de warmtevisie Rapport Weg van Gas CBS; Het...

 7. Verkenning restwarmtebenutting

  Wilt u weten of u beschikbare restwarmte nuttig kunt inzetten? RVO.nl ontwikkelde de 'Verkenning restwarmtebenutting'. Hiermee kunnen partijen rond een restwarmtebron...

 8. Quickscan Duurzame Energie

  Met de Quickscan Duurzame Energie krijgt u een eerste advies over de mogelijkheden van duurzame energie voor uw onderneming. U krijgt ook inzicht in de terugverdientijden op basis...

Pagina's